מרכזית המפרץ

איילת השחר

חממה תעסוקתית – מקשיבים נט

קווי הזנק – משרד התחבורה

חברותא

כולל – מחשבה למעשה

עלי שיח – מכירה

איקאן מס

קרן ההסעות

רכבת ישראל